Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, МЗм

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 04.10.2021 г.

Дата на приключване: 03.11.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 38,9 KB, качен на 04.10.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,1 KB, качен на 04.10.2021 docx document