Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Министерство на земеделието

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 28.03.2023 г.

Дата на приключване: 27.04.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 70,4 KB, качен на 28.03.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 141,0 KB, качен на 28.03.2023 docx document