Върни се горе

Отговорна структура – Министерство на енергетиката

Email: j.jekov@me.government.bg

Дата на откриване: 19.11.2019 г.

Дата на приключване: 20.12.2019 г.

Проект на Наредба


pdf файл, 58,8 KB, качен на 19.11.2019 pdf document

Приложение № 5


pdf файл, 70,1 KB, качен на 19.11.2019 pdf document

Мотиви


pdf файл, 162,8 KB, качен на 19.11.2019 pdf document