Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Електронен адрес: bstanimirova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 16.10.2019 г.

Дата на приключване: 15.11.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 53,5 KB, качен на 16.10.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 136,2 KB, качен на 16.10.2019 docx document