Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие селските райони“, МЗм

Електронен адрес: imarkovska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.02.2020 г.

Дата на приключване: 24.02.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 43,5 KB, качен на 10.02.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 133,5 KB, качен на 10.02.2020 docx document