Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие селските райони“, МЗХГ

Електронен адрес: imarkovska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.02.2020 г.

Дата на приключване: 24.02.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 43,5 KB, качен на 10.02.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 133,5 KB, качен на 10.02.2020

docx document