Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“   

Email: KTuteva@mzh.government.bg и VVtsvetkova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 14.09.2018 г. 

Дата на приключване: 14.10.2018 г.

Проект на Наредба


docx файл, 198,1 KB, качен на 14.09.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 112,2 KB, качен на 14.09.2018 docx document