Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ 
Email: mfileva@mzh.government.bg
Дата на откриване: 12.01.2018 г.
Дата на приключване: 11.02.2018 г.

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания


(Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ /Email: mfileva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 12.01.2018 г. /Дата на приключване: 11.02.2018 г./
pdf файл, 597,0 KB, качен на 12.01.2018 pdf document