Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“
Email:  mfileva@mzh.government.bg 
Дата на откриване: 29.01.2018 г. 
Дата на приключване: 28.02.2018 г.

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол


(Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ /Email: mfileva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 29.01.2018 г. /Дата на приключване: 28.02.2018 г.)
pdf файл, 457,4 KB, качен на 29.01.2018 pdf document