Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, МЗм

Електронен адрес: mmarinova@mzh.government.bg ; ypashova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 14.05.2020 г.

Дата на приключване: 28.05.2020 г.