15.07.2024


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОД. 132.82 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2023 ГОД. 197.49 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2022 ГОД. 175.62 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОД. 133.12 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2021 ГОД. 199.04 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОД. 87.63 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2019 ГОД. 81.24 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2018 ГОД. 77.76 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2017 ГОД. 369.00 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН ПРЕЗ 2016 ГОД. 744.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа