новини
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 03.12.2021 г.
  Важно съобщение за всички земеделски стопани, които отговарят на условията по схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 46-122/27.04.2022 г. на зам. министър на МЗм, издадена на основание чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ за одобрение на допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ. 173.69 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2022 г. 40.53 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2022 г. 39.28 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 10 март 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 172.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАРТ 2022 г. 41.84 KB
ДПФ Заповед и списък на свободните земи с НТП "Пасища, Мери и Ливади" от ДПФ, одобрени на основание чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ от зам. министъра на земеделието за стопанската 2022-2023 г. 152.77 KB
Важно Уведомяваме Ви, че от 01.03.2022г. се закрива Общинска служба по земеделие Борино 218.33 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 04 февруари 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 182.50 KB
ново Първи Областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. 61.00 KB
Средно годишно рентно плащане СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД “Земеделие“ Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2022г. – 2023 г. за всички землища в област Смолян Публикувано на 31.01.2022г. 24.91 KB
Търг ДПФ, Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Протокол от проведен търг по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикуван на 10.01.2022г. 54.00 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-32bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 674.50 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-64bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 710.23 KB
Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 06.12.2021г. 228.95 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед за определяне на останалите свободни земеделски имоти от държавния поземлен фонд след проведен търг на 05.11.2021 г. Публикувана на 30.11.2021г. 134.89 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 228"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа