19.07.2024


Заповед на директора на ОД"З" Смолян за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землище Мугла, община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 19.04.2023г. 152.04 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТТА ПО чл.37 ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 г. ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУГЛА В ОСЗ - СМОЛЯН. Публикуван на 1.2.2023г. 76.89 KB
Заповед за актуализиране на правно основание, поради настъпила смърт на един от участниците в споразумение по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. за землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Публикувана на 26.01.2023 г. 44.88 KB
Заповед № РД-04-04 / 19.01.2023 г. на директор ОД"З" Смолян за изменение Заповед № РД-04-200 / 30.12.2022 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с.Стойките, община Смолян, област Смолян. Публикувана на 19.01.2023 г. 102.80 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Баните, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 217.92 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Борино, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 377.61 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Девин, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 757.40 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Рудозем, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 525.31 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 1.26 MB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Чепеларе, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2022г. 496.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа