18.07.2024


КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 11 юли 2024 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Публикувано на 17.0.2024 г. 169.50 KB
Важно ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР НА МЗХ, С КОЯТО НАРЕЖДА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ И ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ В СЪСТОЯНИЕ ГОДНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА НЕ ИЗВЪРШВАТ КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 18.07.2024 Г. ДО 18.08.2024 Г. Публикувана на 17.07.2024 г. 155.07 KB
Покана на независими оценители на земеделски земи за определяне на основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ на наема и/или арендата по пазарен механизъм на имоти от ДПФ, разпределени на собственици / ползватели на животновъдни обекти със селскостопански животни.. Публикувана на 17.07.2024 г. 205.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2024 г. Публикуван на 03.07.2024 г. 39.40 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед №РД-04-125/24.06.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Смолян за откриване на процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Смолян за стопанската 2024/2025 година за дългосрочно отдаване под наем/аренда за срок от пет стопански години на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или зеленчуци. Публикувана на 26.06.2024 г. 1.02 MB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 05 юни 2024 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Публикувано на 12.062024 г. 173.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 2024 г. Публикуван на 06.06.2024 г. 41.99 KB
Важно Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Смолян за обявяване на пожароопасен сезон за земеделските земи на територията на област Смолян. Публикувана на 27.05.2024 г. 288.63 KB
Важно За Земеделските стопани ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН. Публикувано на 13.5.2024 г. 13.88 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 23 април 2024 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Публикувана на 08.05.2024 г. 170.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа