24.07.2024


288.10 KB
217.96 KB
111.20 KB
910.58 KB
910.58 KB
910.58 KB
910.58 KB
910.58 KB
778.43 KB
778.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------



 

 

 

 

Национална Селска Мрежа