18.07.2024


Заповед № РД-04-06 / 24.01.2022 г. на директор ОД"З" Смолян за изменение Заповед № РД-04-193 / 23.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с.Стойките, община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 24.01.2022г. 108.85 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Баните, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 144.92 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Борино, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 362.70 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Девин, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 702.57 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Рудозем, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 512.90 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 1.23 MB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в община Чепеларе, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 474.71 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в общините Баните, Борино, Девин, Рудозем,Смолян и Чепеларе, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 30.12.2021г. 3.43 MB
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г. В ОСЗ Рудозем. Публикуван на 09.12.2021г. 39.96 KB
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г. В ОСЗ Баните. Публикуван на 09.12.2021г. 42.56 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа