18.07.2024


Зповед на директора на ОД “Земеделие“ - Смолян за актуализиране на правното основание по Заповед РД-04-72/28.09.2023 г. на директора на ОД “Земеделие“ - Смолян за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ в землището на гр. Девин. Публикувана на 15.05.2024 г. 45.61 KB
ЗАПОВЕД на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за изменение на заповед за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година за землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, област Смолян, за стопанската 2023-2024 г Публикувана на 11.01.2024 г. 54.14 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година в община Борино. Публикувани на 02.10.2023 г. 329.83 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година в община Девин. Публикувани на 02.10.2023 г. 532.07 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година в община Смолян. Публикувани на 02.10.2023 г. 745.82 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година в община Чепеларе. Публикувани на 02.10.2023 г. 292.32 KB
Обява за окончателни регистри за ОСЗ Смолян. Публикувана на 21.09.2023 г. 76.08 KB
Обява за окончателни регистри за ОСЗ Доспат, офис Борино. Публикувана на 14.09.2023 г. 44.50 KB
Обява за окончателни регистри за ОСЗ Девин. Публикувана на 13.09.2023 г. 132.00 KB
Обява за окончателни регистри за ОСЗ Чепеларе. Публикувана на 13.09.2023 г. 33.84 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа