18.07.2024


З А П О В Е Д № РД – 04 - 108 от 11.05.2020 год. за изменение на ЗАПОВЕД № РД-№ РД-04-45 /02.01.2020 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян, издадена на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Кремене, община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ, и подписан анекс на 30.04.2020 г. за прекратяване на договор за наем № 05/11.10.2018 г. на земеделска земя от държавния поземлен фонд 90.81 KB
З А П О В Е Д № РД – 04 - 107 от 11.05.2020 год. за изменение наЗАПОВЕД № РД-№ РД-04-49 /02.01.2020 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян, издадена на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Мугла, община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ, и подписан анекс на 30.04.2020 г. за прекратяване на договор за наем № 05/11.10.2018 г. на земеделска земя от държавния поземлен фонд 151.66 KB
З А П О В Е Д № РД – 04-85 от 27.02.2020 год. за изменение на ЗАПОВЕД № РД-№ РД-04-29 /02.01.2020 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян, издадена на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Буйново, община Борино, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 79.37 KB
Заповед № РД-04-78 /03.02.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян за изменение на Заповед № РД- 04-22/02.01.2020г. по чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян, с която е одобрено споразумение за ползване на земеделски земи в землището на с. Малево, общ. Чепеларе 46.72 KB
ЗАПОВЕД на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землище с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 21.01.2020 г. 119.75 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Баните, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2020 г. 123.42 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Борино, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2020 г. 491.29 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Девин, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2020 г. 1.15 MB
ЗАПОВЕД на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Рудозем, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувана на 03.01.2020 г. 64.12 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2020 г. 2.73 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа