16.07.2024


Заповеди за изменение на заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на с. Арда, с. Стража и с. Момчиловци. Публикувани на 09.02.2021г. 230.76 KB
Заповеди за изменение на заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за Чепеларе, Проглед и Зорница. Публикувани на 05.02.2021г. 91.55 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади на землища в общините Баните, Борино, Девин, Рудозем,Смолян и Чепеларе, област Смолян, сключени между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 04.01.2021г. 5.02 MB
З А П О В Е Д № РД -04-292/30.12.2020 г. на директор ОД"З" Смолян за ОТМЕНЯНА на ЗАПОВЕД №РД-04-213/05.11.2020г. в частта за определяне на комисия. 32.79 KB
З А П О В Е Д № РД -04-292/30.12.2020 г. на директор ОД"З" Смолян за ОТМЕНЯНА на ЗАПОВЕД №РД-04-210/05.11.2020г. в частта за определяне на комисия. 32.88 KB
Г Р А Ф И К ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. В ОСЗ БОРИНО. Публикувано на 11.12.2020 г. 141.00 KB
Г Р А Ф И К ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. В ОСЗ РУДОЗЕМ. Публикувано на 10.12.2020 г. 139.50 KB
Г Р А Ф И К ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. В ОСЗ БАНИТЕ. Публикувано на 10.12.2020 г. 54.00 KB
Г Р А Ф И К ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. В ОСЗ СМОЛЯН. Публикувано на 3.12.2020 г. 289.00 KB
Г Р А Ф И К ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. В ОСЗ ДЕВИН. Публикувано на 2.12.2020 г. 141.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа