24.04.2024


КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 10 март 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 172.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2022 г. 41.76 KB
Заповед № РД 46-122/27.04.2022 г. на зам. министър на МЗм, издадена на основание чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ за одобрение на допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ. 173.69 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2022 г. 40.53 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2022 г. 39.28 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАРТ 2022 г. 41.84 KB
ДПФ Заповед и списък на свободните земи с НТП "Пасища, Мери и Ливади" от ДПФ, одобрени на основание чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ от зам. министъра на земеделието за стопанската 2022-2023 г. 152.77 KB
Важно Уведомяваме Ви, че от 01.03.2022г. се закрива Общинска служба по земеделие Борино 218.33 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 04 февруари 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 182.50 KB
ново Първи Областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. 61.00 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа