12.04.2024


КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2023 г. Публикуван на 29.09.2023 г. 40.07 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - СМОЛЯН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН. Публикувано на 20.09.2023 г. 36.88 KB
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ от провеждането на тест и интервю в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Смолян, ГД “Аграрно развитие”, ОД “Земеделие” Смолян. Публикувана на 15.09.2023 г. 40.57 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 05 Септември 2023 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ Публикувано на 13.09.2023 г. 176.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец СЕПТЕМВРИ 2023 г. Публикуван на 01.09.2023 г. 41.16 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Смолян, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” - Смолян. Публикувани на 25.08.2023 г. 35.98 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 27 Юли 2023 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ Публикувано на 08.08.2023 г. 180.00 KB
Покана за оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителна правоспособност за изготвяне на оценки по пазарен механизъм за поземлени имоти от държавния поземлен фонд, за сключване на договори по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ. Публикуван на 01.08.2023 г. 250.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АВГУСТ 2023 г. Публикуван на 01.08.2023 г. 39.82 KB
Разпределение ДПФ Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2023-2024 година на територията на област Смолян изготвен съгладсно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.10, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Публикуван на 17.07.2023 г. 398.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа