28.09.2023


Заповед N:88/14.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 692.50 KB
Заповед № 87/ 14.03.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 827.77 KB
Заповед N:348/29.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 286.00 KB
Заповед N:347/29.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 269.50 KB
Заповед N:345/29.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 281.00 KB
Заповед N:346/29.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 175.00 KB
Заповед N:344/29.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин, за стопанска 2022/2023 година. 127.50 KB
Заповед № 283/ 31.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин. 363.05 KB
Заповед № 282/ 28.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин. 148.81 KB
Заповед № 272/ 26.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин. 343.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ