25.01.2022


Заповед № 58/ 19.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Горно Пещене, ЕКАТТЕ 16897, общ. Враца. 239.91 KB
Заповед № 57/ 19.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца. 158.17 KB
Заповед № 50/ 17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Девене ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца. 345.03 KB
Заповед № 49/ 17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Баница, ЕКАТТЕ 02590, общ. Враца. 295.51 KB
Заповед № 48/ 17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца. 473.30 KB
Заповед № 41/ 13.01.2022 г., за одобрение на масиви за ползване, землище на с. Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца. 258.92 KB
Заповед № 356/ 26.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Върбица, ЕКАТТЕ 12749, общ. Враца. 182.88 KB
Заповед № 353/ 25.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Голямо Пещене, ЕКАТТЕ 15521, общ. Враца. 234.51 KB
Заповед № 352/ 25.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Мраморен, ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца. 183.92 KB
Заповед № 351/ 24.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Чирен, ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца. 274.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ