24.06.2024


Заповед N:233/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 639.50 KB
Заповед N:232/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 754.00 KB
Заповед N:231/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 328.00 KB
Заповед N:230/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 227.50 KB
Заповед N:229/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 216.00 KB
Заповед N:228/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 242.50 KB
Заповед N:227/27.11.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2019/2020 година. 435.00 KB
Заповед № 187/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 57594, общ. Оряхово. 248.20 KB
Заповед № 181/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово. 1001.22 KB
Заповед № 117/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово. 566.07 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ