24.06.2024


Заповед N:322/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Царевец, ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 243.50 KB
Заповед N:321/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Цаконица, ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 118.00 KB
Заповед N:320/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Типченица, ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 109.00 KB
Заповед N:319/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Старо Село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 249.00 KB
Заповед N:318/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 161.00 KB
Заповед N:317/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 116.50 KB
Заповед N:316/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 158.00 KB
Заповед N:315/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 169.00 KB
Заповед N:314/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мездра, ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 101.00 KB
Заповед N:313/18.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лютидол, ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра, за стопанска 2019/2020 година. 93.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ