23.03.2023


Уведомление за допусната техническа грешка в банкова сметка на Община Враца. 364.75 KB
Заповед N:392/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Върбица, ЕКАТТЕ 12749, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 293.00 KB
Заповед N:390/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 325.00 KB
Заповед N:389/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Власатица, ЕКАТТЕ 11555, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 141.00 KB
Заповед N:391/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Вировско, ЕКАТТЕ 11185, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 218.50 KB
Заповед N:388/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Веслец, ЕКАТТЕ 10789, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 150.00 KB
Заповед N:404/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 195.00 KB
Заповед N:403/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 207.00 KB
Заповед N:402/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Паволче, ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 145.00 KB
Заповед N:401/27.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца, за стопанска 2018/2019 година. 210.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ