29.05.2024


Заповед № 177/ 20.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 2.36 MB
Заповед № 163/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 520.00 KB
Заповед № 162/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 601.00 KB
Заповед № 161/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 672.00 KB
Заповед № 160/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 1.49 MB
Заповед № 159/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище град Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 894.00 KB
Заповед № 158/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 1.19 MB
Заповед № 157/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 814.00 KB
Заповед № 156/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Караш ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 523.00 KB
Заповед № 155/ 17.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман. 4.33 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ