25.02.2024


Заповед N:293/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 587.50 KB
Заповед N:292/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров , ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 665.00 KB
Заповед N:291/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 325.50 KB
Заповед N:290/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 224.50 KB
Заповед N:289/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 209.50 KB
Заповед N:288/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 243.50 KB
Заповед N:287/06.11.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2018/2019 година. 356.50 KB
Заповед № 206/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово. 2.61 MB
Заповед № 207/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово. 9.48 MB
Заповед № 171/ 19.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово. 5.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ