21.02.2024


Заповед N:9/10.01.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанска 2018/2019 година. 389.50 KB
Заповед N:8/10.01.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, за стопанска 2018/2019 година. 238.00 KB
Заповед N:7/10.01.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, за стопанска 2018/2019 година. 725.00 KB
Заповед N:6/10.01.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй, за стопанска 2018/2019 година. 643.00 KB
Заповед N:5/10.01.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, за стопанска 2018/2019 година. 890.00 KB
Заповед № 296/ 12.11.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 4.98 MB
Заповед № 282/ 01.11.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 9.03 MB
Заповед № 281/ 31.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 5.44 MB
Заповед № 275/ 12.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 3.85 MB
Заповед № 255/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 1.99 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ