23.03.2023


Заповед N:365/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 206.00 KB
Заповед N:363/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 295.00 KB
Заповед N:362/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Враняк, ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 368.00 KB
Заповед N:370/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнава, ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 481.50 KB
Заповед N:371/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 531.50 KB
Заповед N:369/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 203.50 KB
Заповед N:368/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 374.00 KB
Заповед N:367/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 356.50 KB
Заповед N:366/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 246.50 KB
Заповед N:364/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2018/2019 година. 906.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ