23.03.2023


Заповед N:75/24.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 414.50 KB
Заповед N:30/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 636.50 KB
Заповед N:41/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Чирен, ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 393.50 KB
Заповед N:40/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Челопек, ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 114.00 KB
Заповед N:39/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 277.50 KB
Заповед N:38/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 227.50 KB
Заповед N:37/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Паволче, ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 122.00 KB
Заповед N:36/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 200.50 KB
Заповед N:35/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нефела, ЕКАТТЕ 51528, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 162.00 KB
Заповед N:34/09.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Мраморен, ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца за стопанска 2017/2018 година. 312.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ