02.10.2023


Заповед 109/03.02.2017г. за изменение на Заповед 43-2 "Блато", издадена на 12.01.2017г. за землището на с.Селановци ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, област Враца. 255.05 KB
Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Оряхово. 2.15 MB
Заповед № 204/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, обл. Враца. 2.35 MB
Заповед № 227/ 26.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Оряхово ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово. 2.32 MB
Заповед № 219 част І – „Поле” / 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, обл. Враца. 11.88 MB
Заповед № 219 част ІІ – „Блато” / 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, обл. Враца. 2.62 MB
Обява за извънредна среща на комисията по чл. 37в, ал. 1 за землище Оряхово. 63.78 KB
Заповед № 207/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, обл. Враца. 5.59 MB
Заповед № 203/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, обл. Враца. 775.50 KB
Заповед № 202/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, обл. Враца. 1.18 MB
Заповед № 142/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, обл. Враца. 1.85 MB
График за втора среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Оряхово. 174.09 KB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Оряхово. 12.89 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Оряхово 3.03 MB
ЗАПОВЕД № 91/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Оряхово 206.52 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ