01.03.2024


29.02.2024 Заповед за изменение на заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за ползване на орна земя на директора на ОД „Земеделие“ София област, за землището на с. Гурково, община Ботевград за стопанската 2023/2024г. 68.47 KB
29.02.2024 Заповед за изменение на заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за ползване на орна земя на директора на ОД „Земеделие“ София област, за землището на с. Краево, община Ботевград за стопанската 2023/2024г. 68.75 KB
29.02.2024 Заповед за изменение на заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за ползване на орна земя на директора на ОД „Земеделие“ София област, за землището на с. Литаково, община Ботевград за стопанската 2023/2024г. 68.62 KB
29.02.2024 Заповед за изменение на заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за ползване на орна земя на директора на ОД „Земеделие“ София област, за землището на с. Трудовец, община Ботевград за стопанската 2023/2024г. 68.65 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Врачеш, община Ботевград. 8.57 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Трудовец, община Ботевград. 8.44 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Скравена, община Ботевград. 5.90 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Рашково, община Ботевград. 6.86 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Радотина, община Ботевград. 5.59 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Новачене, община Ботевград. 5.06 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »