24.03.2023


Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 286.28 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 176.35 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 282.15 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 546.32 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 290.10 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 258.69 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 284.07 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 189.50 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 388.26 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 03.10.2022г. 422.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване