17.06.2024


17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.17 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.68 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Брестница за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.55 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.56 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 894.51 KB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна Панега за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.22 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1000.47 KB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.30 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 3.26 MB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 1.21 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация