20.06.2024

З А П О В Е Д № РД-04-409/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Кирово, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 815.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-313/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Граничар, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 383.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-401/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Голямо Буково, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 2.13 MB
З А П О В Е Д № РД-04-400/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Варовник, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 1.76 MB
З А П О В Е Д № РД-04-399/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Богданово, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 2.05 MB
З А П О В Е Д № РД-04-312/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Белеврен, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 1.11 MB
З А П О В Е Д № РД-04-402/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Горно Ябълково, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 3.56 MB
З А П О В Е Д № РД-04-406/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Дюлево, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 7.31 MB
З А П О В Е Д № РД-04-414/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Радойново, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 2.34 MB
З А П О В Е Д № РД-04-418/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Факия, община Средец, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 6.84 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации