20.06.2024

З А П О В Е Д № РД-04-195/28.03.2024г., поради възникнала необходимост от актуализиране на правни основания по Заповед № РД-04-173/02.10.2023 г. и Заповед № РД-04-177/02.10.2023 г., издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 77.38 KB
З А П О В Е Д № РД-04-177/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Черни връх, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 4.62 MB
З А П О В Е Д № РД-04-176/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Тръстиково, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.64 MB
З А П О В Е Д № РД-04-174/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Русокастро, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.61 MB
З А П О В Е Д № РД-04-173/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Полски извор, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.12 MB
З А П О В Е Д № РД-04-172/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Ливада, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.98 MB
З А П О В Е Д № РД-04-170/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Кръстина, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.75 MB
З А П О В Е Д № РД-04-171/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Константиново, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.16 MB
З А П О В Е Д № РД-04-169/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Камено, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 9.31 MB
З А П О В Е Д № РД-04-168/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Желязово, община Камено, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.80 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации