20.06.2024

ЗАПОВЕД № РД-04-193/26.03.2024 г. за актуализиране на правни основания 87.08 KB
З А П О В Е Д № РД-04-397/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Черноград, община Айтос, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 2.11 MB
З А П О В Е Д № РД-04-396/06.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Раклиново, община Айтос, област Бургас-публикувана на 10.10.2023г. 1.06 MB
З А П О В Е Д № РД-04-311/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Чукарка, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.33 MB
З А П О В Е Д № РД-04-310/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Черна могила, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 625.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-309/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Тополица, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.23 MB
З А П О В Е Д № РД-04-308/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Съдиево, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.06 MB
З А П О В Е Д № РД-04-307/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Поляново, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 203.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-306/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Пирне, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.72 MB
З А П О В Е Д № РД-04-305/04.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Пещерско, община Айтос, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.41 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации