Върни се горе

За да се регистрира едно лице като земеделски стопанин е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, т.е. да има навършени 18 години, да стопанисва земеделска земя и/или осъществява производство на земеделска продукция. Няма изискване за завършена образователна степен.