Върни се горе

Изискванията по отношение на интервенциите за подпомагане под форма на директни плащания са посочени в Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.