Върни се горе

2567 НОРМАТИВНА УРЕДБА:

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Начини за заявяване на услугата:

Начини за получаване на резултата от услугата:

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може  да  намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Електронен адрес за предложения:  edelovodstvo@mzh.government.bg  

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/  

Център за административно обслужване на МЗХ:

адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, п. к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg   

тел. 02/ 985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

 

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:

В СРОК ОТ 15 РАБОТНИ ДНИ НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на дирекция „Растениевъдство“

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

До настъпване на промяна в обстоятелствата – промяна ползвателя на обекта за съхранение на зърно.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на земеделието и храните

ТАКСА:

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА 

ОРГАН, ПРЕД КОЙТО СЕ ОБЖАЛВА ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ:

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА: