Върни се горе

Земеделските стопани, претърпели под 100% щети от градушката през месец август 2021 г. в обл. Пловдив, ще бъдат компенсирани през 2022 г. Това решение беше взето на заседание на УС на ДФ „Земеделие“ на 1 април 2022 г. за предоставяне на помощ de minimis в размер на 2 800 000 лв. Средствата са предназначени за възстановяване на производствения потенциал на площите (за оперативни разходи за реколта 2022 г.) и са част от увеличения със 150 000 000 лв. бюджет за държавни помощи за 2022 г.

Министерството на земеделието припомня, че с Постановление № 356 от 28 октомври 2021 г. на Министерския съвет бяха одобрени допълнителни трансфери в размер на 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г., за изплащане на обезщетения на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

С Решение на УС на ДФ „Земеделие“ от 09.11.2021 г. е разпределен част от този финансов ресурс (15 000 000 лв.), в размер на 3 000 000 лв. Помощта е насочена към компенсиране на напълно пропадналите площи (100 % щети) в резултат от падналата градушка в обл. Пловдив през лятото на 2021 г. по линия на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие“. Усвоените средства по помощта са в размер на 1 972 793 лв.

Земеделските стопани с претърпени частични щети (под 100 %) от градушката в обл. Пловдив през 2021 г. не попаднаха в обхвата на подпомагане по силата на държавната помощ за 100% щети, поради което можеха да бъдат компенсирани чрез инструмента за подпомагане – de minimis. През 2021 г. поради достигане на лимита на националния таван за сектора такава подкрепа не можеше да бъде предоставена.

Поради задължението за спазване на европейското законодателство в областта на държавните помощи и предвид факта, че допълнителният бюджет от 15 000 000 лв. можеше да се използва целево до края на 2021 г. само и единствено за преодоляване на последиците от градушки, то остатъкът от него бе възстановен от МЗм по централния бюджет през 2021 г. при спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси.

След решението на ДФЗ от 1 април 2022 г. земеделските стопани с претърпени частични щети (под 100 %) от градушката през месец август 2021 г. в обл. Пловдив ще бъдат компенсирани през настоящата година.

Сподели в: