Върни се горе

Решението е във връзка с поетия ангажимент от подписания на 20.09.2023 г. Меморандум между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите и Инициативният комитет за провеждане на общонационален земеделски протест

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение земеделските стопани, подали заявление до 26.09.2023 г. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, след обработването на заявленията да получат подпомагане до 3 работни дни.

За останалите земеделски стопани, срокът за подаване на заявление е както утвърдения до сега – до 06.10.2023 г., като те следва да получат плащането на помощта след обработка на заявленията до 27 октомври 2023 г.

Промяната в срока за изплащане помощта е във връзка с поетия ангажимент на 20.09.2023 г. с Меморандума между Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и Инициативният комитет за провеждане на общонационален земеделски протест.

Припомняме, че на свое заседание на 14.09.2023 г., Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 22 100 000 лв. и указания за прилагане на схема за държавна помощ  „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, за събития, настъпили през 2023 г.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия до края на месец юли 2023 г. Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, пороен дъжд, проливен дъжд, продължителен дъжд, наводнение, градушка, суша, засушаване.

За засегната продукция към 31 юли 2023 г. на земеделски стопани са издадени 805 констативни протоколи за установяване на 100% пропаднали площи от настъпилите тежки метеорологични събития. Пропадналите площи възлизат на 40 518 декара,  като са унищожени следните земеделски култури: бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши, ягоди, лешници, рапица, пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, картофи, копър, дини, пипер (на открито), домати (на открито).

Отпуснатите средства се разпределят при следния интензитет от производствените разходи по култури:

- до 80 % от действителните разходи за отглеждане на плодове и зеленчуци (бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши, лешници, картофи, копър, дини, пипер (на открито), домати (на открито), ягоди);

- до 40 % от действителните разходи за отглеждане на зърнено-житни и маслодайни, с изключение на рапица: (пшеница, ечемик (зимен), царевица и слънчоглед).

Помощта се изчислява на база определени от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) ставки, съобразно посочения интензитет от производствените разходи по култури.

В случаите, в които пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, получават половината от изчисления размер за подпомагане.

Изменените Указания за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.

Сподели в: