Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 1 025 877 лв. на 423 земеделски стопани по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2023 г.

Средствата са изплатени на стопани, кандидатствали по време на допълнителния прием по помощта, който се проведе от 15 до 19 май 2023 г. Приети бяха 547 бр. заявления, от които допустимите за подпомагане земеделски стопани са 430 бр. Припомняме, че  Управителният съвет на ДФЗ взе решение да се предостави възможността да кандидатстват  стопани, които не са успели да подадат документите си по обявения прием през месец април.

Ставките, по които е извършвана оторизация по схемата, са определени в указанията за прилагане на държавната помощ, публикувани на сайта на ДФЗ.

Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г.

Сподели в: