Върни се горе

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД.  Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Дружеството,  на база на което е издадена заповед на изпълнителния директор. Те са определени както по клонове, така и в зависимост от начина на доставка.

Цените са формирани като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им.

Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Това ще стане след нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след войната на Русия срещу Украйна.

 

Цени на услугата „доставка на вода за напояване“ за 2024 г.:

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД

Постоянна цена на декар

Цена за доставен обем вода

КЛОН

начин на доставка

лв./дка

лв./м3

БУРГАС, ВИДИН, ДОЛЕН ДУНАВ, МИЗИЯ, СРЕДЕН ДУНАВ, СОФИЯ, СТРУМА-МЕСТА, ЧЕРНО МОРЕ, ШУМЕН, СРЕДНА ТУНДЖА (ПОМПЕНА)

гравитачна

14,00

0,20

помпена I-во стъпало

15,544

0,25

помпена II-ро стъпало

15,544

0,871

помпена III-то стъпало

15,544

1,715

помпена IV-то стъпало

15,544

2,23

КЛОН СРЕДНА ТУНДЖА

гравитачна

15,544

0,20

КЛОН ХАСКОВО

гравитачна

15,544

0,20

помпена I-во стъпало

15,544

0,25

НП Въгларово и НП Гарваново

15,544

0,34

помпена II-ро стъпало

15,544

0,42

помпена III-то стъпало

15,544

0,76

ДОЛЕН ДУНАВ ЗА НС КАМЕННА ЧЕШМА И НС БЕЛИ ЛОМ

помпена I-во стъпало

15,544

0,544

МАРИЦА

гравитачна

8,00

0,165

помпена

8,71

0,27

гравитачна - ОРИЗ

6,00

0,029

помпена - ОРИЗ

12,21

0,041

ТОПОЛНИЦА

гравитачна

8,00

0,165

гравитачна - ОРИЗ

6,00

0,029

ГОРНА ТУНДЖА

гравитачна

14,00

0,20

гравитачна - ОРИЗ

8,00

0,031

ЧЕРНО МОРЕ

Яз. Одринци

8,00

-

Яз. Снежина

10,00

-

Яз. Елешница

трайни

8,00

-

царевица

10,00

-

 

Помпена III-то стъпало

15,544

0,82

Сподели в: