Върни се горе

Необходимо е  да се запази възможността за прилагане на схемите за преходна национална помощ и след 2020 г. Това каза заместник-министър Вергиния Кръстева по време на среща с  представители на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент.  Потенциалното прекратяване на схемите може да има негативни последствия върху част от земеделските стопани в България, които имат разпокъсани дребни площи и определен сегмент в животновъдството и не получават друг вид директна подкрепа, каза тя.  


Обвързаната подкрепа  е много важен инструмент за България за подпомагане на секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците, подчерта заместник-министъра. Намалението й е абсолютно неприемливо, защото може да предизвика срив в подпомаганите сектори, които имат критична необходимост от това финансиране.


По отношение на таваните на директните плащания смятаме, че трябва да бъдем изключително внимателни при поставянето на горна граница, за да не допуснем подкопаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства, каза Вергиния Кръстева.

Сподели в: