Върни се горе

Планираме до края на годината да отворим прием по три мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. за близо 13 млн.лв. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на Националния рибен фестивал, открит във Варна. Тя поясни, че за това е изпратена нотификация до ЕК за изменение на Програмата. Целта е да се отговори на потребностите на сектора във връзка с наближаващия край на програмния период. По този начин оптимално ще се постигнат и целите на Общата политика в областта на рибарството.


Мерките, които Управляващият орган на Програмата планира да отвори са 5.4. „ Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки - Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ и мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции”.
 
Заместник-министърът подчерта, че на територията на Варненска област са одобрени 76 проекта по ПМДР 2014-2020 г. Договорените средства възлизат на близо 34 мин. лв., което се равнява на 17 % от общия бюджет по Програмата. В областта се изпълняват и две стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие от две Местни инициативни рибарски групи - МИРГ „Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и МИРГ „БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“. Тяхната обща финансова стойност е над 7,8 млн. лв.


За фестивала д-р Лозана Василева обясни, че е част от проект под наслов „Фестивал на рибата - вкусно и полезно“. Това е промоционална кампания, която се организира от Министерство на земеделието, храните и горите. Целта й е да се повиши осведомеността на обществеността за продуктите от риболов и аквакултури. В рамките на кампанията, която ще се проведе на територията на цялата страна, се включват реализирането на 15 мероприятия в 14 областни градове.

Сподели в: