Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев участва в неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в гр. Брюж, Белгия. По време на заседанието се проведе дискусия на тема: „Бъдещето на рибарството и аквакултурите в ЕС“, въз основа на предварително разпространен от Белгийското председателство документ.

Заместник-министър Стратев заяви, че предизвикателствата и възможностите на нашето време, както и предстоящият нов институционален цикъл в ЕС с хоризонт до 2029 г., ни задължават да бъдем активни участници в един балансиран и конструктивен  стратегически дебат относно бъдещето на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз. „За да могат секторите на рибарството и аквакултурите да се справят с външния натиск и вътрешните предизвикателства, пред които в момента са изправени считаме, че намаляването на силната енергийна зависимост на сектор „Рибарство“ от горива с висок въглероден отпечатък и преминаването към използването на възобновяеми горива и енергийни източници, следва да бъде приоритет“, каза още той. Зам.-министър Стратев допълни още, че бъдещите решения за сектора не трябва да засилват различията между отделните сегменти на риболовния флот на Европейския съюз, както структурно, така и в регионално отношение. „Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури следва да бъде в основата на финансовия инструмент на Общата политика в областта на рибарството за справяне с предизвикателствата за осъществяване на енергийния преход на сектора“, уточни заместник-министърът.

 „По отношение на това как може да се увеличи събирането, обработката и анализирането на нови база данни в рибарството и аквакултурите, позицията на България е, че ключовите законодателни промени относно контрола на рибарството, ще допринесат за укрепване на трите стълба на устойчивост в рибарството и аквакултурите.“, уточни заместник-министър Стратев. Според него това ще подобри ефективността на управлението и ще се доведе до оптимизиране и справедливо разпределение на ресурсите сред рибарските общности, като се намали въздействието върху околната среда.

Заместник-министърът на земеделието и храните поясни, че динамиката в събитията и кризите през последните няколко години са нарушили баланса в сектора и продължават да подкопават неговата конкурентоспособност. „Като краткосрочна мярка за справяне с последиците от войната в Украйна, е важно да се даде повторно възможност на операторите в сектор „Рибарство“ за компенсации по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури“, категоричен бе той.

Сподели в: