Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев проведе работна среща със земеделци от община Белене. Пред фермерите и животновъдите, той представи резултатите от работата си до момента и информира за предстоящите дейности в ресора му. Акцент в срещата бяха и възможностите за подпомагане на стопаните, като заместник-министърът обърна внимание на подкрепата за чувствителните сектори, като животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство.

Тема на разговорите бе и Стратегическият план. В тази връзка, аграрният заместник-министър разясни какви са дейностите на министерството в момента по него, както и възможностите, които плана дава за подпомагане на развитието на селските райони.

По време на дискусията стопаните обясниха, че един от основните проблеми, който имат в региона е отводняването на площите. От своя страна заместник-министър Бурджев пое ангажимент да се търсят възможности за решаването му, като една от тях е закупуване на отводнителна техника. Млади земеделци и животновъди поставиха въпроси, свързани с изравняване на възможностите им спрямо по-големите арендатори.

Земеделските стопани изказаха благодарност за осигурената възможност от правителството за улеснения достъп до кредитиране от банкови институции.

В заключение заместник-министър Бурджев заяви, че ще продължи да бъде в пряк диалог с представителите на аграрния сектор в региона.

Сподели в: