Върни се горе

75 % от членовете в екипите за управление на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в качеството им на изпълнителни директори на Местните инициативни групи (МИГ), експерти, счетоводители или технически асистенти в България са жени“,  Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на Международната министерска конференция на тема „Жените и тяхната позиция в селските райони“. Форумът, който се провежда в Бърдо на Краню, Словения, е част от календара на събитията в сектор „Земеделие”, в рамките на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието е съпроводено и от официалното откриване на 59-тото издание на Международното селскостопанско изложение „АГРА` 2021“.

„Жените участват активно и в органите на управление, като заемат близо 40 % от състава на управителните съвети“, отбеляза още аграрният заместник-министър. Той допълни, че в 30 от 64 изпълнявани местни стратегии у нас, са включени мерки, по които кандидатите – жени получават по-голям брой точки при оценката на проектните предложения.

„Въпреки това, към настоящия етап мъжете доминират почти във всички сфери в селското стопанство и имат водеща роля в управлението на стопанствата. Ето защо активната роля на жените в селските райони трябва да бъде насърчавана и подкрепяна в рамките на стратегиите за развитие на селските райони, и в следващия програмен период“, посочи заместник-министърът. Георги Събев акцентира и върху значимата роля на жените в съхранението и развитието на малките и семейните земеделски стопанства, които са основните социално-икономически елементи на селските райони и допринасят пряко за производството на храни, опазването на традиционните знания и умения, националната и културната идентичност.

Той добави, че принципът на равнопоставеност на половете трябва да се спазва и прилага във всички области на обществения живот. „Жените и мъжете следва да са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на определени от половете стереотипи и дискриминация“, подчерта още заместник-министър Събев по време на конференцията.

В края на форума делегатите на страните участнички приеха съвместна декларация от Международната конференция.

 

Сподели в: