Върни се горе

„Ще работим за по-ранно начало на улова на калкан в Черно море и за по-силно българско участие в международни проекти в областта на рибарството”, това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на работна среща в Генерална дирекция „Морско дело и рибарство” към Европейската комисия (ЕК) в петък.

На срещата, инициирана от българската страна, бяха обсъдени актуални секторни въпроси и последните законодателни предложения в сферата на рибарството и аквакултурите.

Приоритетен беше въпросът за периода на улов на калкан, който се определя с регламент на Европейската комисия. „Макар решението за улов на калкан да се взима по време на Съвета по земеделие и рибарство през декември всяка година, регламентът за улов се публикува и влиза в сила в края на януари. Тази административна процедура отнема над месец от възможността за риболов на ценния вид от българските рибари. От 15 април до 15 юни пък има забрана заради размножаването на вида”, поясни заместник-министър Събев.

„Този въпрос бе повдигат българските рибари. Имаме „зелена светлина” от Европейската комисия да предприемем стъпки за издаване на заповед относно улова на калкан, дори преди ЕК да е издала своя регламент относно квотата за този вид. Това ще бъде в интерес и на българските рибари”, допълни още Георги Събев.

По време на срещата генералният директор на ГД „Морско дело и рибарство” Чарлина Вичева представи последните развития по преговорите относно регламента за контрол. С новото законодателство, което се очаква да влезе в сила на 1 януари 2025 г., ще се подобри проследимостта на улова, с което ще има по-добро използване на рибните запаси във водите на ЕС.

Заместник-министър Георги Събев представи желанието на България страната ни да вземе участие в новия проект на ЕК за събиране на данни от любителския риболов. „Чрез събиране на данни ще имаме по-точна информация за използването, а оттам и за състоянието на рибните запаси в нашите води в Черно море. Това пък, от своя страна, ще гарантира както устойчивостта им, така и тази на българския риболовен сектор”, коментира заместник-министър Събев. България става втората държава членка на ЕС, която заявява желание за участие в този проект.

По време на срещата беше обсъдена и ролята на Европейската комисия в работата на Генералната комисия за Средиземно море (ГКСМ), в която България участва от 1969 г. В рамките на ГКСМ се договарят квотите за риболов и за Черно море. Поради войната в Украйна, има вероятност и тази година да няма заседание на Работната група по Черно море. В такива ситуация практиката показва, че се прехвърля неизползвана квота за следваща година. Заместник-министър Георги Събев изрази благодарност за конструктивния диалог и ролята, която играе Европейската комисия в защита на българския интерес по време на преговорите в ГКСМ.

В рамките на разговорите представителите на Европейската комисия обърнаха внимание и на спешната необходимост от изменение на Закона за рибарство и аквакултури у нас, което задължение произлиза от определения през 2020 г. План за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол в рибарството.

Необходимо е да бъдат включени нови текстове в Закона за рибарството и аквакултурите, които да гарантират съответствието на българската система за контрол със системата за контрол на Европейския съюз, свързани със задължението за разтоварване, правилата за проследяемост, поставянето в партиди и етикетиране на продуктите от риболов, първата продажба, системата за електронно докладване и мониторинга на дейностите на риболовния флот. „Още през 2021 г. Министерството на земеделието предостави на Народното събрание предложение за изменение на Закона за рибарство и аквакултури, но то така и не бе разгледано от българския парламент. Ако не се приемат спешни мерки, след конституирането на новия парламент, има опасност да започнат наказателни процедури срещу България заради неизпълнение на заложените ангажименти за по-ефективен контрол в рибарството. Поради тази причина приемането на промени в Закона за рибарство и аквакултури трябва да стане в най-спешен порядък, а в лицето на Министерството на земеделието бъдещите народни представители могат са разчитат на пълна експертна подкрепа”, коментира в заключение заместник-министър Събев.

В срещата с Генералната дирекция в Брюксел участие взеха представители на ресорните дирекции в българското министерство и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Сподели в: